Skip to content

Pôrodníctvo pre každého 

Odpovede na otázky, na ktoré ste možno ani nepomysleli.

PODĽA AUTORA PROF. MUDR. JOZEFA ZÁHUMENSKÉHO, PH.D., MPH

„Jednoznačne platí, že dobre a správne informovaná rodička má menšie obavy z pôrodu, menší stres a nižšie hladiny adrenalínu, čím sa u nej môžu viac uplatniť a plne rozvinúť prirodzené deje potrebné na úspešné zvládnutie pôrodu aj popôrodného obdobia, …“

porodnictvo-mockup

CIEĽ KNIHY

Informovanosť

Cieľom tejto knihy je priniesť podrobné odpovede na otázky, ktoré súvisia s problematikou predtehotenskej prípravy, predpôrodnej starostlivosti, pôrodu aj šestonedelia.

Druhým, nemenej dôležitým cieľom je poukázať na význam pôrodníctva ako najdôležitejšieho klinického aj vedeckého odboru. Kvalitné pôrodníctvo zlepšuje nielen celkový zdravotný stav budúcich populácií, ale aj demografický vývoj. Ženy s negatívnym traumatickým zážitkom pri pôrode, ale aj s nie úplne nevyhnutným operačným pôrodom majú dokázateľne menej detí, ako rodičky, o ktoré bolo na pôrodnici adekvátne a s rešpektom postarané. Je čas na zmenu tak, aby naše ženy nechodili za kvalitným pôrodníctvom do Českej republiky alebo Rakúska. Zmena príde vtedy, ak bude na ňu dostatočne silná požiadavka.

XONVEA INZERCIA 1160x480

VČASNÁ GESTÓZA (TEHOTENSKÁ NEVOĽNOSŤ). 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI LIEČBY.

Čo znamenajú výrazy včasná a neskorá gestóza?

Slovom gestóza sa historicky označovali chorobné príznaky, ktoré boli viazané na tehotenstvo. Sú to v prejavy ochorení a komplikácií, ktoré sú spôsobené poruchou komunikácie medzi matkou a plodom. Príčina býva buď na strane matky, keď ženský organizmus „prehnaným“ spôsobom reaguje na normálne hormonálne signály od plodu, alebo je ochorenie na strane plodu, keď placenta plodu produkuje látky vyvolávajúce prejavy ochorenia v materskom tele. Gestózy sa tradične rozdeľovali podľa gestačného veku, keď sa začali prejavovať. Ak to bolo v prvej polovici tehotnosti, označili sa ako včasné, ak v druhej polovici, označili sa ako neskoré. Za neskorú gestózu sa v podstate považovalo výlučne ochorenie preeklampsia, ktoré sa aj v súčasnosti občas nesprávne označuje výrazom neskorá gestóza. Za včasnú gestózu sa považuje predovšetkým tehotenská nevoľnosť a vracanie, klasicky sa udáva aj zvýšená tvorba slín (ptyalizmus). V poslednom čase sa pridáva aj refluxová choroba pažeráka, ktorá sa prejaví pálením záhy v tehotnosti.

Prečo je tehotným ženám nevoľno a prečo často vracajú?

Hovorí sa, že ráno nalačno vracajú alkoholici a tehotné ženy. V oboch prípadoch je dôvodom nahromadenie látok v krvi, ktoré majú vplyv na centrálny nervový systém tak, že vyvolávajú pocit nevoľnosti a vracania. Tento veľmi častý a veľmi nepríjemný prejav tehotnosti je natoľko častý, že o ňom písala aj stredoveká náboženská literatúra a pred zavedením ultrazvuku sa považoval za jeden z potvrdzujúcich príznakov tehotnosti. Prvý medicínsky pohľad na tento problém podal až v polovici 19. storočia chirurg a pôrodník na dvore Napoleona Bonaparta Antoine Dubois, ktorý opísal jeho najzávažnejšie stavy ako „zhubné vracanie tehotných“. Pocit nevoľnosti postihuje viac ako 70 % tehotných a približne 50 % aj vracia, závažný stav, keď je potrebná hospitalizácia, postihne podľa rôznych údajov 0,3 – 10 % tehotných. Obvykle sa prejavy objavia už v 4. – 6. týždni a kulminujú okolo 8. – 10. týždňa a pretrvávajú do 16. gestačného týždňa. Okolo 15 % žien však trpí prejavmi nevoľnosti aj v druhom a treťom trimestri.

Dodnes nie je úplne známa príčina tehotenských nevoľností, predpokladá sa účasť viacerých faktorov. Najdôležitejším faktorom je účinok tehotenských hormónov priamo v mozgu. Progesterón spomaľuje aj vyprázdňovanie žalúdka, čím dochádza k nadmernej stimulácii nervových zakončení v žalúdku, ktoré prenášajú do mozgu pocit nevoľnosti. Okrem toho úlohu hrá mikrobiologické zloženie prostredia tráviaceho traktu (prítomnosť baktérie Helicobacter pylori) a aj niektoré psychologické faktory. Psychologické príčiny sa v minulosti brali ako hlavná príčina a často viedli k bagatelizovaniu problémov či dokonca k zraňujúcim výrokom o „včelích kráľovnách“, ktoré sa podvedome nevedeli vyrovnať s úlohou budúcej matky. Pri analýze rizikových faktorov sa zistilo, že staršie tehotné trpia nevoľnosťou menej často ako mladé a že častejšie postihnuté sú aj ženy so samovoľným potratom v minulosti. Podľa ďalšej analýzy menej často trpia nevoľnosťou a vracaním zamestnané ženy a ženy s vyšším vzdelaním, ženy, ktoré sa snažili otehotnieť viac ako rok a tie, ktoré pred otehotnením občas pili alkohol. Naopak, častejšie sú postihnuté ženy v domácnosti a tie, ktoré majú viacplodovú tehotnosť. Ako dobrá správa sa javí fakt, že u postihnutých žien klesá riziko samovoľného potratu do 20. týždňa o viac ako 60 %.

Dá sa niečo proti nevoľnosti a vracaniu u tehotných robiť?

Ak si uvedomíme, že nevoľnosť a vracanie postihujú veľkú časť tehotných, z ktorých väčšina úspešne donosí zdravé dieťa, je otázka, či je to vôbec potrebné liečiť. Tehotné sa, žiaľ, často stretávajú s odporučeniami od svojich lekárov v tom zmysle, že je to normálny prejav tehotnosti, to musíte vydržať, aj iné ženy to vydržali a podobne. Ženy lekárky často uvádzajú svoje skúsenosti z tehotnosti, že to samy zvládli a nič sa im nestalo. Jedným z dôvodov, prečo je tento spôsob poradenstva pomerne častý, je aj fakt, že naozaj o príčine včasnej gestózy nie sú k dispozícii potrebné informácie a hlavne donedávna nebola k dispozícii účinná liečba a režimové opatrenia majú iba limitovaný efekt. Musím si trocha rypnúť, a opýtať sa, či by bol takýto stav vedomostí o nejakej komplikácii aj v prípade, že by postihovala mužov. 

Hoci naozaj u viac ako 90 % postihnutých žien sa situácia spontánne upraví a nemá žiadne vážnejšie zdravotné následky, toto ochorenie prináša mnohé osobné, ale aj spoločenské negatíva. Ženy trpiace nevoľnosťou častejšie trpia závažnými obavami a depresiami už počas tehotnosti, rovnako majú viac ako dvojnásobne zvýšené riziko vzniku popôrodnej depresie. Samozrejme, majú výrazne zníženú kvalitu života, častejšie musia ostať práceneschopné, čo im prináša aj ekonomické škody. V zahraničí takmer tretina všetkých práceneschopeniek v tehotnosti je práve z dôvodu nevoľnosti a vracania. V Európe je až polovica žien v tehotnosti práceneschopná, čo prináša aj veľké náklady pre celú spoločnosť. Z osobného hľadiska okrem výrazného zníženia kvality života a možného zhoršenia finančnej situácie sa môže problém týkať aj rodinného života a starostlivosti o staršie deti. Mnoho žien máva počas tehotnosti výrazný odpor k jedlu a nevoľnosť sa zhoršuje pri príprave jedál. Výskyt najvýraznejších prejavov v ranných hodinách znemožňuje ženám naplno sa venovať starším deťom pri ich odchode do školy a škôlky. Ženy sa napriek vážnym subjektívnym problémom, žiaľ, stretnú u lekára často s nedostatočnou podporou a nejasnými odporučeniami.

Pritom je naozaj možné pomôcť znížiť utrpenie a zlepšiť kvalitu života. Rovnako existuje liečba, ktorá znižuje riziko rozvoja závažného priebehu s potrebou hospitalizácie.

Ako prvé treba vyskúšať režimové opatrenia, ktoré zahŕňajú jesť menšie porcie v kratších časových odstupoch, vyvarovať sa dráždivých a korenených jedál, rovnako aj jedál, ktoré u konkrétnej ženy vyvolávajú pocit nevoľnosti. Odporúča sa prechodne zvýšiť príjem cukrov a znížiť príjem tukov. Ako podpornú liečbu možno skúsiť zázvor vo forme čaju alebo pastiliek. Niektorým ženám pomáha akupresúra a akupunktúra. Ak sa napriek týmto opatreniam nedostaví zlepšenie, možno skúsiť medikamentóznu liečbu, donedávna nebol u nás registrovaný liek priamo na liečbu nevoľnosti u tehotných, pričom sa v USA táto látka úspešne používa už dlhší čas. Kombinácia lieku proti vracaniu doxylamínu s vitamínom B6 (pyridoxínom) prináša výraznú úľavu asi v polovici prípadov. Americká agentúra pre kontrolu liečiv (FDA) tento liek zaradila do skupiny liekov úplne bezpečných pre tehotné ženy (FDA skupina A). Registráciou tohto preparátu u nás získali tehotné veľmi efektnú pomoc pri boji s nevoľnosťou a vracaním. Ostatné lieky, ktoré sa používajú všeobecne proti nevoľnosti mimo tehotnosti, nie sú priamo skúšané v tehotnej populácii a mali by sa používať veľmi opatrne.

Kedy je situácia vážna a je potrebná hospitalizácia?

Výskyt závažného opakovaného vracania počas tehotnosti kolíše v jednotlivých krajinách, čo súvisí zrejme s nejednotnou definíciou. Najčastejšie sa udáva frekvencia okolo 1 % tehotných. Uvažuje sa aj o genetických príčinách. Vracanie je natoľko závažné, že žena neudrží v sebe ani tekutiny, čím hrozí dehydratácia a zmeny v iónovom zložení krvi. Dochádza aj k úbytku hmotnosti, za významnú sa považuje strata viac ako 5 % pôvodnej váhy. Ženy majú nízky krvný tlak, môžu omdlievať, sú unavené až letargické a mávajú rýchlejší pulz. Pri závažnom stave je potrebná hospitalizácia a podávanie tekutín vo forme infúzií. Rovnako je potrebné aj upraviť zmeny v elektrolytoch a odporúča sa i preventívne podávanie vitamínov skupiny B, pretože nedostatok vitamínu B1 spôsobený vracaním môže viesť až k ochoreniu mozgu. Pri takomto závažnom stave sa podávajú aj silnejšie lieky tlmiace vracanie.

Aké iné včasné gestózy postihujú tehotné?

Medzi včasné gestózy sa ešte zaraďuje pomerne zriedkavá nadmerná tvorba slín, tzv. ptyalizmus. Vzniká pomerne skoro po otehotnení a vymizne okolo 20. týždňa. Denný objem slín môže byť až 2 litre, ženy sa sťažujú na problémy s rečou a poruchy spánku pre slinenie. Ochorenie je spôsobené pravdepodobne nadmernou reakciou slinných žliaz na tehotenské hormóny. Pomáhajú výplachy úst roztokom atropínu.

Až 80 % tehotných trpí počas tehotnosti pálením záhy, čo je prejavom refluxovej choroby žalúdka (Gastroesophaegeal reflux disease – GERD), ktorej príčiny sú hormonálne podmienené zmeny v tráviacom trakte. Diagnóza je založená na typických ťažkostiach, pálenie za hrudnou kosťou a bolesti v oblasti žalúdka. Liečba je založená na režimových opatreniach (príjem mlieka a jogurtu, spánok s vyvýšenou hlavou, vynechanie korenistých jedál a kávy). V prípade zvýšenej kyslosti je možné po konzultácii s lekárom užívať lieky na zníženie kyslosti obsahu žalúdka (antacidá) alebo lieky potláčajúce tvorbu žalúdočnej kyseliny. Iba zriedka je potrebné špecializované gastroenterologické vyšetrenie

AUTOR

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH

Narodil sa v roku 1971 v Bratislave, v roku 1989 zmaturoval na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave, v roku 1995 bol promovaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii nastúpil na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Národného Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave-Podunajských Biskupiciach, v roku 1998 zložil atestačnú skúšku I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva. V roku 2001 nastúpil ako zástupca primára na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Ostrov v Českej republike, v tom roku aj zložil atestačnú skúšku II. stupňa. V roku 2002 nastúpil ako vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku Nemocnice Bulovka v Prahe a stal sa aj odborným asistentom na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 2007 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu na tému Močová inkontinencia a sexualita v tehotenstve a po pôrode a získal titul Ph.D., v roku 2009 založil sekciu infekčných chorôb v gynekológii a pôrodníctve Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, sekciu viedol ako predseda až do roku 2013, v roku 2009 bol zvolený do výboru sekcie perinatálnej medicíny Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, kde pôsobil do roku 2013 ako vedecký sekretár.
V roku 2010 získal nadstavbovú špecializáciu v odbore perinatológia a fetomaternálna medicína. V tom istom roku obhájil na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe habilitačnú prácu na tému Faktory ovplyvňujúce kvalitu života žien v popôrodnom období a získal tak titul docent. V roku 2011 sa stal zástupcom prednostu pre perinatológiu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. V roku 2013 sa vrátil na Slovensko a rok pracoval v Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch v Bratislave, v roku 2014 sa stal prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava a od roku 2016 doteraz je prednostom II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského a Nemocnice Ružinov v Bratislave. Pod jeho vedením sa z pracoviska stala najvyhľadávanejšia pôrodnica na Slovensku s vynikajúcimi pôrodníckymi parametrami a s vysokým hodnotením kvality starostlivosti zo strany rodičiek. V roku 2021 ho pani prezidentka vymenovala za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Z profesijných záujmov sa venuje predovšetkým práci v pôrodnej sále a vedeniu rizikových pôrodov. Jeho hlavným odborným zameraním je perinatológia predovšetkým z pohľadu maternálnej medicíny, starostlivosť o vysokorizikové tehotné s pridruženými ochoreniami a pôrodníckymi komplikáciami. Okrem toho sa venuje infekčným ochoreniam v súvislosti s tehotnosťou, ale aj celkovo problematikou infekčných a zápalových ochorení u žien. Jeho hlavným profesijným cieľom je humanizácia slovenského pôrodníctva a aplikácia najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkaze do každodennej praxe, tvorba a dodržiavanie štandardných pôrodníckych postupov a zvyšovanie kvality poskytovanej pôrodníckej starostlivosti. V roku 2022 vydal prvú celoštátnu učebnicu pôrodníctva za éry samostatnej Slovenskej republiky. Je autorom viac ako 80 článkov registrovaných v renomovaných zahraničných databázach a jeho článok o hodnotení kvality práce pôrodníckej časti kliniky v ružinovskej nemocnici bol v časopise International Journal of
Gynecology and Obstetrics vyhlásený za článok mesiaca november v roku 2020.
Žije v Bratislave a má štyri deti. Názov knihy vymyslela jeho dcéra Ester.

FOTO-autora-do-knihy

Obsah

Kniha Pôrodníctvo pre každého je nielen pútavým príbehom pôrodníckeho umenia, ale aj komplexným zdrojom potrebných informácií pre budúce matky.

V knihe sa dočítate o prekoncepčnej príprave a jej význame, spolu s odpoveďami na otázky o správnej hygiene, vitamínoch a zmenách v životnom štýle pri plánovaní tehotenstva. Autor približuje vývoj embrya a plodu, vysvetľuje rozdiel medzi gestačným a embryonálnym vekom či podáva fascinujúce informácie o ich vývoji.

Rovnako porozumiete zmenám v tele po oplodnení až do konca tehotenstva a získate detaily o produkcii hormónov placenty a ich vplyve na orgánové systémy matky. Veríme, že vám kniha poskytne nielen informácie, ale aj istotu a pokoj v období, ktoré predstavuje jedinečnú kapitolu vo vašom živote.

Pre detailný obsah diela čítajte ďalej: 

Prekoncepčná príprava

 • Čo to vlastne je prekoncepčná príprava a kedy sme ju objavili?
 • Znie to fajn, aleprečo to nie je také jednoduché?
 • Z časového hľadiska je jedno, kedy žena otehotnie?
 • Dá sa správnou hygienou predísť tehotenským komplikáciám?
 • Majú význam v prekoncepčnej príprave tie vitamíny, ktoré sa tak masívne propagujú?
 • Je potrebné meniť liečbu, ak žena berie dlhodobo lieky a plánuje tehotenstvo?
 • Stačí, ak žena prestane fajčiť až po otehotnení?
 • Ako je to s alkoholom?
 • Je potrebné pri plánovaní tehotnosti upraviť stravu?
 • Naštveme troška antivaxerov?

Vývoj zárodku a plodu

 • Čo je to embryo, fétus a aký je rozdiel medzi gestačným a embryonálnym vekom?
 • Ako sa začína vývoj zárodku?
 • Čo sa deje ďalej so zárodkom?
 • Čo sa deje počas fetálneho obdobia?

Fyziológia tehotnosti

 • Aké zmeny nastávajú v materskom tele po oplodnení až do konca tehotnosti?
 • Ozaj, a prečo? 
 • Aké hormóny teda produkuje placenta?
 • Aké zmeny spôsobujú placentárne hormóny v jednotlivých orgánových systémochmatky? 

Predpôrodná starostlivosť (tehotenská poradňa)

 • Čo to je tehotenská poradňa a na čo slúži?
 • Aké vyšetrenia sú súčasťou tehotenskej poradne?
 • Aký je prínos vyšetrení tehotnej pomocou rôznych prístrojov?

Najčastejšie tehotenské komplikácie

 • Mimomaternicová gravidita
 • Samovoľný a umelý potrat
 • Včasná gestóza
 • Neskoršie ochorenia komplikujúce tehotenstvo
 • Najčastejšie tehotenské komplikácie týkajúce sa plodov
 • Chronické ochorenia matky komplikujúce tehotnosť

Životospráva tehotnej ženy

 • Je potrebné naozaj radikálne zmeniť v tehotnosti svoje návyky?
 • Existujú nejaké obmedzenia pri stravovaní?
 • Ktoré fyzické aktivity sú pre tehotné vhodné a ktoré nie?
 • Je v tehotnosti potrebná sexuálna abstinencia?
 • Je bezpečné v tehotnosti cestovať?

Pôrod a jeho komplikácie

 • Prirodzený (fyziologický) pôrod
 • Vyvolanie (indukcia) pôrodu
 • Cisársky rez
 • Vákuumextrakcia, kliešte

Šestonedelie

 • Problematika porôrodného obdobia
beseda-porodnictvo-pre-kazdeho-banner

 

Prinášame vám možnosť ochutnať atmosféru knihy “Pôrodníctvo pre každého” od uznávaného odborníka prof. MUDr. Jozefa Záhumenského, Ph.D., MPH

V tejto exkluzívnej ochutnávke nájdete fascinujúce príklady otázok a odpovedí, ktoré sa v knihe nachádzajú. Jednotlivé ukážky vám poskytnú pohľad do štýlu, akým je kniha písaná, ako sú spracované témy a akým spôsobom vám môže rozšíriť obzory o svete porodníctva.

Celá kniha je bohatá na podobné podstatné informácie, ktoré sú pre matky a budúce matky, ale aj pre ich okolie, nesmierne dôležité. To všetko pochádza z overeného zdroja – odborníka v oblasti pôrodníctva. Je to výsledok jeho dlhoročných skúseností a znalostí, ktoré neporovnateľne prevyšujú informácie z neoverených internetových zdrojov.

Veríme, že táto ochutnávka vám poskytne dostatočný náhľad do hodnoty a autenticity, ktoré celá kniha prináša. Očakávame, že vám rozšíri obzory a poskytne neoceniteľné informácie pre váš vlastný pohodlný pôrod a zdravý začiatok vášho materstva.

mock-up-vnutro

Stačí, ak žena prestane fajčiť až po otehotnení?

Nestačí, pretože prekoncepčné ukončenie aktívneho fajčenia vedie k 10 % zníženiu rizika úmrtia plodu v maternici i tesne po pôrode a k 35 % zníženiu rizika pôrodu novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Momentálne máme iba málo dôkazov o vplyve elektronických cigariet na plod, hoci pri elektronických cigaretách odpadá efekt dechtu a ostatných produktov, aj samotný nikotín môže mať vplyv na zdravotný stav plodu, a preto sa odporúča vynechať aj elektronické cigarety. Rovnako pasívne fajčenie v tehotnosti vedie k vyššiemu riziku pôrodu dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou, takže by mal prestať s fajčením aj partner už v rámci predpôrodnej prípravy.

Aké sú nevhodné destinácie pre tehotné ženy?

V každom prípade je vždy potrebné počítať s možnosťou nejakých zdravotných komplikácií a potrebou návštevy zdravotníckeho zariadenia. Preto je dobré vybrať si krajinu, kde je úroveň zdravotníckych služieb na adekvátnej výške. V rámci Európskej únie dá povedať v podstate o všetkých krajinách, že majú zdravotníctvo minimálne na takej úrovni ako my. Okrem toho je vhodné vyhýbať sa krajinám, v ktorých hrozia niektoré tropické infekcie. V krajinách Južnej Ameriky boli opísané nepriaznivé výsledky tehotnosti pri infekcii vírusom zika, v Indii zase možno získať infekciu žltačky typu E, ktorá môže mať pre tehotné až smrteľný priebeh. Do niektorých krajín sa odporúča špeciálne očkovanie, ktoré nemusí byť vhodné pre tehotné. Rovnako aj antimalarická profylaxia v tehotnosti má svoje špecifiká.

V súčasnom období globálnych zmien počasia sú v lete niektoré destinácie pre tehotné menej vhodné aj pre vysoké teploty. Tehotné ženy vzhľadom na vyššie hladiny progesterónu a tyroxínu horšie tolerujú teplo a zrejme v najbližšom období sa budeme viac orientovať na severské destinácie v rámci Európy. Samozrejme, je potrebné myslieť aj na adekvátne cestovné poistenie.

Môžem si vybrať pôrod cisárskym rezom, aj keď nemám na to medicínsky dôvod?

O otázke cisárskych rezov na prianie sa veľmi často diskutuje na odborných fórach a momentálne nie je k dispozícii jasná odpoveď. Jednotlivé krajiny a odborné spoločnosti k tejto problematike zaujímajú často nejasné a nejednotné postoje. Prvý pohľad sa opiera o dodržanie plnej autonómie tehotnej ženy s tým, že každý pacient má právo na výber spôsobu „liečby“, aj keby to malo pre neho viac rizík ako iná alternatíva. Platí, že vôľa pacienta je nadradená jeho zdraviu. Samozrejme, vždy je potrebné, aby bola rodička plne poučená a aby poučeniu rozumela.

Druhý pohľad na pôrod je však ako na prirodzený dej, rovnaký, ako je príjem potravy alebo vylučovanie. Tento prirodzený dej nemôže rodička odmietnuť, ak pre ňu neexistujú reálne riziká. Tak ako lekár neurobí pacientovi na želanie umelý vývod zo žalúdka, aby si nekazil chrup a potravu si dával rovno do žalúdka, rovnako bezdôvodne nerozreže žene brucho a maternicu, aby vybral plod. Hlavne teraz, keď sa hromadia dôkazy o škodlivom vplyve pôrodu cisárskym rezom na celoživotné zdravie novorodenca, berú sa do úvahy aj záujmy plodu. Ak by sme dovolili ženám odmietnuť pôrod, príde do úvahy otázka, či nebude lepšie robiť cisárske rezy o mesiac skôr, pretože sa tým znižuje riziko poško- denia svalov panvového dna. Ak pripustíme, že nebudeme robiť neodôvodnené predčasné cisárske rezy v záujme zdravia novorodenca, rovnako musíme pripustiť, že ich nebudeme vykonávať ani v termíne, pretože bezdôvodne tým zvýšime celoživotné riziká plodu na závažné ochorenia. Niektoré krajiny cisársky rez na prianie pripúšťajú, niektoré krajiny tiež povoľujú pracoviskám, aby ich nemuseli vykonávať. Nie každý lekár rád robí veľkú a závažnú operáciu bez jasného dôvodu a benefitu pre rodičku a novorodenca. U nás zatiaľ cisársky rez na prianie rodičky nie je akceptovaný.

Je otázka, ako pristupovať k ženám, ktoré majú skutočný neprekonateľný strach z pôrodu. Tento strach sa nazýva odborne tokofóbia, sčasti sa s ním dá pracovať psychologickou prípravou na pôrod. Má svoje prejavy, často aj telesné (nespavosť, rýchly pulz, nechutenstvo, chudnutie). Existujú diagnostické metódy na jeho zhodnotenie a v prípade, že sa diagnóza potvrdí a stav sa nepodarí zlepšiť ani pomocou psychologickej intervencie, možno zvážiť pôrod cisárskym rezom.

Prečo je také dôležité dojčenie?

Za posledné desaťročia sa nahromadilo množstvo dôkazov o celoživotnom význame dojčenia pre zdravie budúcich populácií. Svetová zdravotnícka organizácia dokonca tvrdí, že podpora dojčenia je najefektívnejší a najviac prínosný preventívny program na svete. Dojčené deti majú vyššie IQ, menší výskyt alergických ochorení, leukémie, zápalu mozgových blán, obezity a diabetu. Z krátkodobého hľadiska majú dojčené deti menší výskyt hnačiek, bolestí brucha, rôznych infekcií a dokonca aj nižšie riziko syndrómu náhleho úmrtia novorodenca. Materské mlieko má ideálne zloženie, ktoré sa mení v čase spolu so zmenami potrieb vyvíjajúceho sa dieťaťa. Obsahuje aj špecifický druh protilátok, ktoré osídlia sliznice novorodenca. Pre matku má dojčenie význam v tom, že dojčiace ženy sa rýchlejšie vrátia k pôvodnej hmotnosti a menej často trpia obezitou, dojčenie znižuje riziko rakoviny prsníka a rakoviny vaječníka. Z krátkodobého hľadiska dojčiace ženy majú nižší výskyt popôrodnej depresie a oxytocín, ktorý sa pri dojčení uvoľňuje, urýchľuje zmeny pohlavných orgánov pri návrate do predpôrodného stavu.

 

Dojčenie má aj nemedicínske výhody, materské mlieko je neustále k dispozícii, nie je nutná príprava a, samozrejme, je ekonomicky najvýhodnejším variantom. Z ekologického hľadiska materské mlieko nepotrebuje obaly, nijako nezaťažuje environment, na rozdiel od produkcie umelých mliečnych náhrad.

Vydavateľstvo

A-medi management

Spoločnosť A-medi management už cez 20 rokov zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a šírenie najnovších poznatkov z medicínskej praxe. Autorom kníh a článkov pomáha pripravovať a vydávať odborné publikácie a odborné periodiká pre rôzne medicínske profesie.

Generálny partner

Partneri

ARTSPECT

GEDEON RICHTER

MEDELA

MEDIREX

MSD

NOVONORDISK

S&D Pharma SK

SHANTALA BABY SPA